Kategoria: Wspólnoty

Ruch Światło-Życie

Oaza o grupa młodych, otwartych osób, której celem jest poznawanie Pana Boga oraz pogłębianie życia duchowego. To również wspólne wyjazdy, rekolekcje wakacyjne i zimowe.

Czytaj więcej

Młodzież Franciszkańska Tau

To katolicka wspólnota ludzi młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczać życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Czytaj więcej

Wspólnota Jezusa Księcia Pokoju

Wspólnota Jezusa Księcia Pokoju powstała w listopadzie 2015 r., jako owoc ewangelizacji w parafii. Charakteryzuje się modlitwą charyzmatyczną, formacją biblijną oraz ewangelizacyjną.

Czytaj więcej

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koła PRM stanowią cząstki wielkiej Rodziny Radia Maryja na obszarze swoich diecezji w Polsce i poza jej granicami, tworząc jedną, duchowo zjednoczoną w wierze, światową Rodzinę Radia Maryja.

Czytaj więcej

Droga Neokatechumenalna

Jest formacją służącą doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, ale potrzebujące gruntownego wprowadzenia w program Chrystusowego Kazania na górze.

Czytaj więcej

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupy Modlitwy powstały z inicjatywy św. Ojca Pio w odpowiedzi na potrzeby duchowe epoki, by modlić się w Kościele, z Kościołem i za Kościół.

Czytaj więcej

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich tworzą chrześcijanie, którzy posłuszni wezwaniu Bożemu postanawiają żyć Ewangelią według ducha św. Franciszka, zgodnie z obowiązkami swego stanu w świecie, zachowując ogólne przepisy Kościoła oraz własne ustawy zawarte w Regule i Konstytucjach.

Czytaj więcej

Domowy Kościół

Małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem.

Czytaj więcej

Żywy Różaniec

Modlitewna wspólnota osób, z których każda codziennie modli się na Różańcu, odmawiając jeden dziesiątek Różańca, połączony z rozważaniem przydzielonej jej tajemnicy Różańca Świętego, dzięki czemu wspólnota codziennie odmawia cały różaniec.

Czytaj więcej

Projekt Senior

To grupa seniorów spotykająca się raz w tygodniu w środy o godzinie 9.30 w domu duszpasterskim w kawiarence Wieczernik. Podczas spotkania, przy kawie i herbacie wspólnie spędzamy miło czas.

Czytaj więcej
Ładowanie