Terminy chrztów w naszej parafii

W naszej parafii sakrament chrztu jest udzielany w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00

Przygotowanie rodziców i chrzestnych

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.15 w domu duszpasterskim, w sali nr 12.

Dokumenty potrzebne do chrztu

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, data i miejsce ślubu)
  • jeśli rodzice nie należą do naszej parafii – pisemna zgoda ich proboszcza na chrzest w naszym kościele
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • jeśli chrzestni są z innej parafii – zaświadczenie od własnego proboszcza, że mogą pełnić funkcję chrzestnego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania 4 : „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213 i następne