Kurs przedmałżeński

Dla Ciebie, Duszpasterstwo

W tym roku w najbliższym czasie proponujemy nową formę przeżycia kursu przedmałżeńskiego:

Kurs warsztatowy: kwiecień 2024

Kurs jest prowadzony wg Programu dla Narzeczonych „Radość i nadzieja”, który posiada rekomendację naszej diecezji. Na zakończenie narzeczeni otrzymują zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego niezbędne przy zawarciu sakramentu małżeństwa.
Sesje składają się między innymi z warsztatów oraz dialogów narzeczonych w parach. Spotkania odbędą się w soboty 6, 13, 20 i 27 kwietnia 2024 roku w godzinach popołudniowych.

Prowadzący
Bracia zakonni wraz z małżeństwami z Kręgów rodzin.
Małżeństwo: Hanna i Marcin Ciemięgowie.

Zapisy
Zgłoszenia należy wysłać na adres: han-mar333@wp.pl do dnia 16 marca 2024.
Również pod tym adresem prowadzący odpowiedzą na wszelkie pytania.

Program „Radość i nadzieja” to początek wielkiej przygody dojrzewania do miłości.
Gdy wiesz już, kogo chcesz uczynić swoją żoną – swoim mężem, to warto przygotować się do małżeństwa z tą konkretną osobą, a nie do małżeństwa „w ogóle”. Dlatego na Program zapraszamy pary narzeczonych, a nie pojedyncze osoby.