Zgłoszenie

Osoby, które chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii zgłaszają się do biura parafialnego z potrzebnymi dokumentami nie później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem, natomiast wcześniej można zarezerwować datę ślubu. W sytuacji, gdyby nie udało się uzyskać wszystkich wymaganych dokumentów do czasu pierwszego spotkania, można je będzie donieść w późniejszym czasie.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym (uzyskuje się w parafii, w której było się ochrzczonym – nie starsze niż 6 miesięcy od daty ślubu)
  • świadectwo bierzmowania – jeśli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu
  • świadectwo ukończenia nauki religii (ostatnia klasa szkoły średniej – do wglądu)
  • jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii – zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa poza swoją parafią
  • w przypadku ślubu konkordatowego  – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania)
  • w przypadku osób po ślubie cywilnym – dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego
  • wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej (terminy spotkań uzgadniane telefonicznie z Cecylią Mirr – tel. 605 170 576 lub Anną Patalas – tel. 733 434 503)
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

Kurs przedmałżeński w Pile