Przygotowanie

  • Przygotowanie do bierzmowania to przede wszystkim zaproszenie do nawiązani głębszej osobistej relacji z Jezusem poprzez regularną codzienną modlitwę, uczestnictwo w cotygodniowej Eucharystii w kościele, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz lekturę Słowa Bożego. Kandydaci do bierzmowania przygotowują się również do przyjęcia tego sakramentu poprzez uczestnictwo w spotkaniach dla bierzmowanych organizowanych w kościele jak również w małych grupach. Wielokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach wiąże się z przesunięciem daty przyjęcia sakramentu na kolejny rok.
  • Osoby rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania proszone są o wypełnienie w Internecie formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się na tej stronie oraz rozpoczęcie regularnego uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do sakramentu zarówno w małych grupkach jak i w spotkaniach w kościele.
  • Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii mogą przystąpić osoby przynależące do naszej parafii (tzn. mieszkające na terenie parafii św. Antoniego).
  • Osoby spoza parafii, przynależące do innej parafii są proszone o dostarczenie pisemnego pozwolenia od proboszcza swojej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w innej parafii. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy udać się do kancelarii parafialnej swojej parafii i poprosić o taki dokument.
  • Kandydaci do bierzmowania, którzy zostali ochrzczeni w parafii św. Antoniego są proszeni o podanie daty chrztu.
  • Osoby, które nie zostały ochrzczone w parafii św. Antoniego w Pile, są proszone o dostarczenie świadectwa chrztu. Aby uzyskać świadectwo chrztu należy udać się do parafii chrztu, do kancelarii parafialnej i poprosić o takie zaświadczenie.
  • Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się na dwa lata przed przyjęciem sakramentu i zaczyna się w 8 klasie szkoły podstawowej.
  • Osoby dorosłe pragnące przygotować się do sakramentu bierzmowania proszone są o osobiste zgłoszenie się do prowadzących przygotowanie, w celu omówienia kwestii organizacyjnych.
  • W tym roku sakramentu bierzmowania udzieli w naszej parafii bp Edward Dajczak dnia 6 czerwca 2024 r., w czwartek o godzinie 18.30.

Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialni są:

br. Michał Draus OFMCap & br. Paweł Teperski OFMCap

Kontakt z prowadzącymi poprzez wiadomość e-mail: pila@kapucyni.pl