Dorosłe Dzieci Alkoholików

Mityngi

Mityngi

Mityngi grupy „HAKUNA MATATA” odbywają się w poniedziałki w godzinach 19.00-21.00

Miejsce: Dom duszpasterski, salka nr 12 (wejście od ulicy Kapucyńskiej)

Kontakt: tel. 516 084 580

O wspólnocie

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to program Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji dla mężczyzn i kobiet, którzy dorastali w alkoholowych lub innych dysfunkcyjnych domach.

Program DDA opiera się na założeniu, że rodzinna dysfunkcja jest chorobą, która wpłynęła na nas, gdy byliśmy dziećmi i nadal oddziałuje na nas jako dorosłych. Do naszej grupy przynależą również dorośli pochodzący z domów, w których alkohol czy narkotyki nie były obecne, jednak miały miejsce nadużycia, zaniedbanie lub niezdrowe zachowanie.

Spotykamy się, aby dzielić się doświadczeniem i zdrowieniem w atmosferze wzajemnego szacunku. Odkrywamy jak alkoholizm, czy inna rodzinna dysfunkcja wpłynęła na nas w przeszłości i jak wpływa na nas obecnie. Zaczynamy widzieć niezdrowe elementy naszego dzieciństwa. Poprzez praktykowanie Dwunastu Kroków, koncentrację na Rozwiązaniu DDA i akceptację kochającej Siły Wyższej, jakkolwiek ją rozumiemy, odnajdujemy wolność.

Zobacz więcej na temat wspólnot DDA: https://dda.org.pl