Anonimowi Alkoholicy

Mityngi

Mityngi

Mityngi grupy PROMYCZEK odbywają się w niedziele o godz. 10.00 w domu duszpasterskim (przeważnie salka Wieczernik w piwnicy).

O wspólnocie:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy realizują program 12 kroków dzieląc się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Podstawowym celem AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest br. Tomasz Regiewicz.

Zobacz więcej na temat wspólnot AA: https://aa.org.pl