RODO

Informacja związana z RODO

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że w naszym kościele pod wezwaniem św. Antoniego przy ulicy Ludowej 20 w Pile oraz w domu katechetycznym w ramach organizowanych Mszy świętych, nabożeństw, celebracji, wydarzeń oraz uroczystości okolicznościowych może mieć miejsce utrwalanie państwa wizerunku w formie wizualnej bądź audiowizualnej. 

Jeżeli nie wyrażacie państwo na to zgody, uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc w kaplicy św. Antoniego. 

Będąc w naszym kościele bądź w domu katechetycznym wyraża się więc dobrowolną zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku na rzecz Parafii pw. św. Antoniego w Pile w formie wizualnej i audiowizualnej wykonanego podczas Mszy świętych, nabożeństw, celebracji oraz okolicznościowych wydarzeń. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę zdjęcia lub utworu audiowizualnego za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem kanonicznym i prawem polskim, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych oraz stronach internetowych.

Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku

Informujemy, że Państwa dane osobowe (np. wizerunek zamieszczony na zdjęciu/w utworze audiowizualnym) są przetwarzane na podstawie Państwa zgody przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia pw. św. Antoniego w Pile, ul. Ludowa 20 reprezentowanej przez proboszcza br. Michała Kiełbasę dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest ks. mgr lic. Piotr Subocz tel. 94 343 87 15, e-mail: inspektor@koszalin.opoka.org.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych jest dokumentacja wydarzeń i publikacja ich w mediach elektronicznych i drukowanych parafii św. Antoniego. 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia ich publikacji w formie elektronicznej.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Wszystkich szczegółowym informacji na temat przetwarzanych danych udzieli Państwu administrator – br. Michał Kiełbasa, tel. 518 545 807.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.