I Komunia święta

Sakramenty

Terminy uroczystości I Komunii świętej

Rok 2024

Szkoła Podstawowa nr 4 – 11 maja 2024
Szkoła Podstawowa nr 2 – 18 maja 2024

Rok 2025

Szkoła Podstawowa nr 2 – 10 maja 2025
Szkoła Podstawowa nr 4 – 17 maja 2025

Przygotowanie

 • Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii świętej i spowiedzi rozpoczyna się we wrześniu od spotkania organizacyjnego dla rodziców, którego termin jest podawany z początkiem września w ogłoszeniach duszpasterskich. Do końca września należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej parafii.
 • Do I Komunii św. w naszej parafii mogą przystąpić dzieci przynależące do naszej parafii (tzn. mieszkające na terenie parafii św. Antoniego).
 • Jeżeli dziecko należy do innej parafii, niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza własnej parafii i dostarczenie jej do odpowiedzialnych za przygotowanie (o przynależności do parafii decyduje zamieszkanie, a nie zameldowanie).
 • Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż św. Antoniego, należy również dostarczyć jego świadectwo chrztu.

 • Jeżeli dziecko jeszcze nie jest ochrzczone, aby mogło przystąpić do I Komunii św., należy zgłosić się do biura parafialnego w celu ustalenia formalności związanych z chrztem.

 • Przygotowanie dzieci do I Komunii św. obejmuje:
  ⇒ uczestnictwo w lekcjach religii w szkole
  ⇒ spotkania dla dzieci – raz w miesiącu w sobotnie przedpołudnie
  ⇒ spotkania dla rodziców w małych grupach prowadzone przez świeckich animatorów – raz w miesiącu
  ⇒ spotkania dla rodziców w kościele – raz w miesiącu 
  ⇒ Msza św. dla dzieci i rodziców – raz w miesiącu w niedzielę o 11.30 


Za przygotowanie do I Komunii św. odpowiedzialni są:

br. Michał Kiełbasa, br. Rafał Ciurej i s. Aniceta Kobylańska