Koło Przyjaciół Radia Maryja

Wspólnoty

Spotkania

Msza św. w 1 środę miesiąca godz. 18.30.

Odpowiedzialny: br. Tomasz Duszyc

O wspólnocie

Koła PRM stanowią cząstki wielkiej Rodziny Radia Maryja na obszarze swoich diecezji w Polsce i poza jej granicami, tworząc jedną, duchowo zjednoczoną w wierze, światową Rodzinę Radia Maryja uznaną i błogosławioną przez trzech ostatnich następców Św. Piotra: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Nasze Koła są wspólnotami otwartymi na każdego, kto chce wzrastać w wierze oraz czynnie uczestniczyć w dziele Nowej Ewangelizacji.