Dotacje

Prace ratunkowo-konserwatorskie stropu.
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz Kościelny w kwocie 40 000 zł.

Piła, kościół pw. Świętego Antoniego (pocz. XX w.): prace ratunkowo-konserwatorskie stropu – kontynuacja.
Program Ochrona zabytków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 90 000 zł.