Domowy Kościół

Wspólnoty

Spotkania

Msza święta w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 10.00.

Spotkania kręgu raz w miesiącu.

Moderatorzy

I Krąg Rodzin – br. Tomasz Regiewicz

II Krąg Rodzin – br. Tomasz Duszyc

III Krąg Rodzin – br. Michał Draus

O wspólnocie

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987).

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związkach sakramentalnych w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne – zobowiązania (dary): codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia (praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu, uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wysiłek małżonków a także poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgu odbywają się od września do czerwca włącznie. Spotkanie odbywa się raz w miesiącu, w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Jest to czas dzielenia się życiem, Słowem Bożym oraz realizacją zobowiązań, które decydują o rozwoju duchowym poszczególnych małżeństw, jak i całego kręgu.

Praca w kręgu jest pogłębiana poprzez rekolekcje 15-dniowe w okresie wakacyjno-urlopowym, w których uczestniczą małżonkowie wraz z dziećmi.