W sprawie pogrzebu

Biuro parafialne

Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w ciągu dnia o każdej porze. Zmarła osoba powinna należeć do naszej parafii (w przeciwnym wypadku wymagane jest pozwolenie z parafii, do której należała), a do kancelarii należy przynieść akt zgonu. 

Msza święta pogrzebowa odprawiana jest na ogół na godzinę przed czasem ceremonii pogrzebowej na cmentarzu.

Podczas organizowania uroczystości pogrzebowych najpierw należy zwrócić się do zakładu pogrzebowego i załatwić wszystkie stosowne formalności, później zaś zapraszamy do nas w celu omówienia kwestii związanych z przeprowadzeniem uroczystości pogrzebowych w kościele, jak również odnotowaniem stosownych informacji w aktach parafii.