Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Biuro parafialne

Chcemy wprowadzić praktykę corocznego publikowania danych ekonomicznych, co ma na celu osiągnięcie przejrzystości w zarządzaniu dobrami parafii i kształtowanie wśród parafian poczucia współodpowiedzialności również za jej byt materialny.

Publikowane sprawozdanie zawiera wykaz przychodów i wydatków parafii oraz klasztoru. Uwzględnia ono podział funduszy na te, którymi dysponuje parafia oraz nasza wspólnota braci kapucynów. Rozłożenie kategorii przychodów i wydatków pomiędzy parafią i klasztorem zostało opracowane na podstawie wskazań zawartych w „Uchwałach II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”.

Finanse parafii i jej dobra nie należą do proboszcza i jego współpracowników, ale są oni jedynie ich zarządcami. W związku z tym cała wspólnota ma prawo do informacji na temat tego, jak zarządzano jej majątkiem, jaka jest sytuacja ekonomiczna parafii i jakimi zasobami rozporządza.

Gdyby po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, ktoś chciał uzyskać dodatkowe wyjaśnienia, to można zgłosić się po nie do proboszcza. We wrześniu zamierzamy również powołać do istnienia parafialną radę do spraw ekonomicznych, której zadaniem będzie świadczenie pomocy w zarządzaniu dobrami parafii.