Droga Neokatechumenalna

Wspólnoty

Spotkania:

Eucharystia w sobotę o godz. 18.30

Liturgia słowa (raz w tygodniu, każda wspólnota osobno)

Prezbiterzy:

br. Tomasz Regiewicz – I wspólnota

br. Michał Draus – II wspólnota

br. Paweł Teperski – III wspólnota

O wspólnocie:

Droga Neokatechumenalna jest formacją służącą doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, ale potrzebujące gruntownego wprowadzenia w program Chrystusowego Kazania na górze.

Dzieje się to poprzez nauczenie słuchania Słowa Bożego, aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii oraz przeżywania miłości we wspólnocie chrześcijańskiej. Neokatechumenat pragnie odpowiedzieć na problem istnienia tak wielu ochrzczonych, którzy nie przyjęli Ewangelii na serio i nie są wprowadzeni w wiarę i w życie chrześcijańskie.

Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów w Madrycie, za sprawą Kiko Argüello i Carmen Hernández, którzy zamieszkawszy wśród nich, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu, ów kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu: „Słowo Boże-Liturgia-Wspólnota”, która ma prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.