Siostry serafitki

O nas

s. Emilia Magdalena Halman

s. Emilia Magdalena Halman

przełożona wspólnoty

Data urodzenia: 1982-02-02
Dzień imienin: 24 sierpnia
Miejsce urodzenia: Gdańsk; archidiecezja gdańska
Pierwsze śluby zakonne: 2006

Odpowiedzialna za:
Nadzorowanie zakrystii
Troska o czystość i piękno kościoła

s. Pia Małgorzata Kałabun

s. Pia Małgorzata Kałabun

katechetka

Data urodzenia: 1965-09-19
Dzień imienin: 23 września
Miejsce urodzenia: Bartoszyce, archidiecezja warmińska
Pierwsze śluby zakonne: 1988-07-09

Odpowiedzialna za:
Katechetka w Szkole Podstawowej nr 2

s. Aniceta Joanna Kobylańska

s. Aniceta Joanna Kobylańska

katechetka

Data urodzenia: 1973-12-10
Dzień imienin: 24 maja
Miejsce urodzenia: Olsztyn, archidiecezja warmińska
Pierwsze śluby zakonne: 1996

Odpowiedzialna za:

Katechetka w Szkole Podstawowej nr 2 i w Przedszkolach nr 2 i 15
Przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii świętej
Prowadzi scholkę dziecięcą

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitki

Zgromadzenie Sióstr Serafitek powstało 18.04.1881 r. w Zakroczymiu z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego – kapucyna i s. Małgorzaty Łucji Szewczyk w celu odrodzenia religijnego i moralnego narodu.

Powstanie Zgromadzenia przypada na czas kasacji przez zaborcę istniejących zakonów i w takiej sytuacji o. Honorat, odczytując znaki czasów, zakładał zgromadzenia zakonne bezhabitowe.

W początkowym okresie, przez 10 lat, siostry pracowały na terenie zaboru rosyjskiego i mimo trudności opiekowały się chorymi i bezdomnymi staruszkami w Zakroczymiu, Warszawie i Częstochowie. W 1891 r. przeniosły swą działalność na teren ówczesnej Galicji. Czternastego sierpnia 1891 r. siostry przyjęły habity z rąk ordynariusza krakowskiego kard. Albina Dunajewskiego i odtąd Zgromadzenie zaczęło występować jako habitowe. Było to możliwe, gdyż w zaborze austriackim panowała większa swoboda religijna. Matka Małgorzata kierowała Zgromadzeniem przez 20 lat, do 1904 r.

W okresie międzywojennym Zgromadzenie rozwijało się bardzo intensywnie w całej Polsce, a w 1932 doszło do podziału na prowincje: poznańską, lwowską (obecnie przemyską) i oświęcimską.

Po II wojnie światowej siostry objęły działalnością charytatywną biednych i chorych poza granicami Polski: w Szwecji, Francji, USA, Algierii, Włoszech oraz na Białorusi i Ukrainie. Obecnie Zgromadzenie kontynuuje działalność zapoczątkowaną przez założycieli. Siostry są otwarte na wszelkie przejawy ubóstwa materialnego i duchowego, aby móc zaspokajać potrzeby duszy i ciała biednych. Za szczególny dar Boga jest uważana praca wśród chorych, ludzi niesamodzielnych, osób starszych i upośledzonych dzieci. Opiekują się nimi w zakładach, szpitalach i domach prywatnych. Siostry angażują się również w pracę przy parafiach jako katechetki, zakrystianki, pielęgniarki, kancelistki i organistki.


„Wszystko dla Jezusa przez bolejące Serce Maryi”

Hasło Zgromadzenia Sióstr Serafitek


Swą duchowość Siostry Serafitki opierają na duchowości franciszkańskiej, gdzie za najwyższe prawo uważana jest Ewangelia. Według ewangelicznych zasad kształtowane są myśli, słowa i czyny każdej siostry oraz życie naszych wspólnot. Praktykowany jest duch pokuty, dziecięcej ufności, prostoty i radości franciszkańskiej.
Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Bolesna, która jest dla nas przykładem żarliwego umiłowania Boga i zjednoczenia z Chrystusem, a godłem Serce Matki Bożej Bolesnej przeszyte siedmioma mieczami.

Kontakt do Sióstr

Siostry Serafitki
ul. Ludowa 20
64-920 Piła

Tel.: +48 67 351 01 410

e-mail: serafitkipila@tlen.pl

Strona internetowa Zgromadzenia Serafitek – www.serafitki.pl