Spowiedź

Sakramenty

O sakramencie pokuty i pojednania

Wezwanie Chrystusa do ciągłego nawracania jest skierowane również do wszystkich chrześcijan ze względu na słabość ludzką. To nawracanie ma na celu przede wszystkim:

  • wewnętrzną przemianę życia (ma poprawiać moją relację z Bogiem, głębsze przeżywanie wiary);
  • zerwanie z grzechem;
  • postanowienie poprawy (nie tylko myślne, ale także konkretne) oraz nadzieję na miłosierdzie Boże;
  • grzech ciężki zrywa naszą jedność z Bogiem oraz narusza naszą jedność z Kościołem (bo każdy nasz grzech dotyka nie tylko mnie, bliźniego, ale każdego w Kościele). Bóg w sakramencie spowiedzi przez posługę kapłana odpuszcza nam grzechy.

Częste przystępowanie do sakramentu pokuty ma na celu nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także umocnienie na drodze nawrócenia.

Dzień powszedni

Sakrament pojednania jest sprawowany w naszym kościele od 8.00 do 8:30 oraz od 17.00 do 18.45.

W czasie wakacji letnich, począwszy od poniedziałku 26 czerwca w dni powszednie, sakrament sprawowany jest podczas porannej Mszy św. oraz od godz. 18.00 do 18.45.

Niedziela

W niedzielę – aby umożliwić pełne uczestniczenie w sakramencie Eucharystii – kapłani są obecni w konfesjonałach 15 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej.

Podczas miesięcy wakacyjnych spowiedź w dni powszednie odbywa się w czasie Mszy świętych.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość spowiedzi poza tymi godzinami – zapraszamy wówczas do zakrystii lub o kontakt przez domofon.


Poniżej przedstawiamy formułę, z której można skorzystać przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

Formuła sakramentu pokuty i pojednania

• Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Spowiednik odpowiada: Na wieki wieków, amen.
• W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
• Mam… lat, jestem… (stanu wolnego, żonaty/mężatka, wdowcem…)
Ostatni raz u spowiedzi byłem…, zadaną pokutę odprawiłem.
Obraziłem Boga następującymi grzechami:

Następuje wymienianie grzechów przez penitenta. Po zakończeniu wymieniania grzechów penitent mówi:

• Więcej grzechów nie pamiętam.
Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i obiecuję poprawę.
Proszę cię ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan daje naukę i zadaje pokutę. Później penitent wezwany jest do zewnętrznego wyrażenia skruchy. Może to zrobić bijąc się jedną ręką w piersi
i mówiąc na głos:

• Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. – 3x

Kapłan udziela rozgrzeszenia słowami:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć
i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego.

• Amen.
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
• Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.
Bogu niech będą dzięki. / Bóg zapłać.