Ciąg dalszy remontu kościoła

Dla Ciebie

Z końcem czerwca 2024 rozpoczął się remont ściany bocznej kościoła, kruchty wejściowej oraz fragmentu sufitu. Jest to kontynuacja prac remontowych przeprowadzanych w poprzednich latach. Przewidziane zakończenie obecnych prac remontowych to koniec lipca 2024 r.

W obecnym roku otrzymaliśmy dotacje z instytucji państwowych na prace remontowe: 200 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostało przyznane na dokończenie remontu ściany bocznej oraz kruchty wejściowej do kościoła, natomiast 112 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dokończenie remontu sufitu. Inwestycje te wymagają wkładu własnego naszej parafii w kwocie ok. 55 tys. zł. 

Ofiarę na wkład własny prac remontowych można przekazać na konto: 

Parafia św. Antoniego

Konto parafii
32 1240 3695 1111 0000 4455 6482

Bank Polska Kasa Opieki SA
I O. w Pile

Galeria zdjęć – prace remontowe – czerwiec 2024