Bierzmowanie – Alpha

Sakramenty

Przygotowanie do bierzmowania roku II

W dotychczasowym cyklu przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii młodzież była zaproszona, by uczestniczyć w spotkaniach liturgicznych w kościele, w spotkaniach
w małych grupkach oraz w weekendowym kursie Filip.

Celem przygotowania jest umocnienie wiary, pogłębienie osobistej więzi z Bogiem oraz kształtowanie w sobie postaw dojrzałego chrześcijanina. Kandydaci do bierzmowania wciąż są zaproszeni, by osobiście pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem poprzez:

  • codzienną modlitwę osobistą;
  • coniedzielną Eucharystię;
  • regularną spowiedź (najlepiej comiesięczną);
  • osobistą lekturę Pisma Świętego.

W drugim roku przygotowania (już bezpośredniego) od początku roku szkolnego kandydaci będą uczestniczyć w zorganizowanym dla nich Kursie Alpha. To cykl cotygodniowych, wtorkowych spotkań na przestrzeni 11 tygodni. Bardzo ważnym elementem kursu będzie również weekendowe spotkanie (od piątku wieczorem do niedzieli popołudniu).

Będziemy spotykać się co tydzień, we wtorki od godz. 18.00 do 20.15 w domu katechetycznym (wejście od ulicy Kapucyńskiej). Każde spotkanie będzie miało następujący przebieg:

  1. Wspólny posiłek.
  2. Wykład (w formie krótkiego filmu) wprowadzający w dany temat.
  3. Spotkanie w małych grupkach pod kierunkiem animatorów.

Po zakończeniu całego cyklu spotkań Kursu Alpha wrócimy do formy cowtorkowych spotkań w małych grupach jak i liturgicznych celebracji w kościele.

Uczestnictwo w powyższych spotkaniach jest u nas warunkiem koniecznym dopuszczenia do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nieobecność na spotkaniach spowoduje przesunięcie czasu przyjęcia bierzmowania o kolejny rok.

Daty spotkań Kursu Alpha dla kandydatów do bierzmowania:

· Wrzesień 19 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Wrzesień 26 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Październik 3 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Październik 10 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Październik 17 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Październik 24 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Październik 27 – piątek – godzina 18.00 do 20.15

· Październik 28 – sobota – godzina 10.00 do 20.15

· Październik 29 – niedziela – godzina 10.00 do 15.00

· Listopad 7 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Listopad 14 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Listopad 21 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Listopad 28 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

· Grudzień 5 – wtorek – godzina 18.00 do 20.15

Inne szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania można znaleźć na stronie internetowej – przygotowanie do bierzmowania.

Terminy spotkań kandydatów do bierzmowania zarówno grupy młodszej jak i starszej są dostępne na stronie – terminy spotkań.