Kurs gitarowy

Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących

W naszej parafii w pierwszej połowie listopada 2022 rozpoczął się Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących.

 

Uczestnicy spotykają się w:

- poniedziałek o godzinie 16.30 oraz 

- czwartek o godzinie 19.20. 

Spotkania kursu odbywają się w domu duszpasterskim, wejście od ulicy Kapucyńskiej. 

Jakie są założenia kursu:

  • Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących stawia sobie za cel osiągnięcie umiejętności samodzielnej gry na gitarze (grając akordami).

  • W kursie mogą wziąć udział: dzieci od lat 10, młodzież i dorośli.

  • Zajęcia rozpoczynają się w pierwszej połowie listopada 2022 i trwają do początku czerwca 2023.

  • Kurs jest bezpłatny, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają jedną godzinę lekcyjną. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Trzykrotny nieusprawiedliwiony brak obecności na zajęciach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

  • Uczestnicy kursu są zobowiązani do codziennego ćwiczenia na gitarze przez 15 minut.

  • Aby uczestniczyć w kursie trzeba mieć gitarę w domu, by móc ćwiczyć codziennie. Jeśli ktoś nie posiada obecnie gitary, może próbować pożyczyć ją od rodziny czy znajomych na czas trwania kursu.

  • Oprócz wyżej wymienionych warunków bardzo pomocna w nauce gry na gitarze jest pozytywna, osobista motywacja oraz dobre nastawienie i pogoda ducha. Nie należy zniechęcać się początkowym, trudniejszym okresem i mieć cierpliwość na czas całości trwania kursu.

  • Zajęcia Kursu gitarowego odbywać się będą w Pile w części katechetycznej parafii Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego.

Umiejętność gry na gitarze jest wielkim darem, dlatego zachęcamy Cię, byś skorzystał z okazji. Zapraszamy!

 

Br. Paweł Teperski OFMCap – prowadzący kurs