Ogłoszenia duszpasterskie


V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020

 1. Z dniem 29 marca br., Ordynariusz naszej Diecezji udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcamy wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 2. Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, Ks. Biskup zarządził:

  • że od 26 marca do 11 kwietnia br., celebrowanie Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów. Wszystkie Msze św. sprawowane będą według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Wiernych, którzy zamówili intencję zapewniamy, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona w kaplicy domu zakonnego w dniu i o godzinie jak została zamówiona, a zamawiający mogą przyjąć komunię św. w tym czasie w kościele.

  • zgodnie z rozporządzeniem biskupa, dotychczasowy grafik naszej posługi w konfesjonale nie jest aktualny. Pozostajemy jednak do dyspozycji wiernych, którzy osobiście poproszą o sakrament pojednania.

   

 3. W godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 19.00 bracia będą pełnić dyżur obecności w kościele i będą udzielać komunii św. w godzinach 7.00, 8.00, 9.00 i 18.30 a w niedziele o godzinie 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 19.00
 4. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca nie idziemy do chorych, chyba że w niebezpieczeństwie śmierci.

 5. W najbliższy piątek swoje imieniny obchodzić będą bracia: Ryszard Modelski i Ryszard Dorda. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

 6. Wspólnota Braci Mniejszych Kapucynów posługująca w tej parafii serdecznie dziękuje wszystkim parafianom i sympatykom za wsparcie duchowe i materialne, za ofiary „tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne.

 7. I Komunia Święta, która miała się odbyć 9 i 10 maja oraz wszystkie przygotowania do niej są odwołane. Nowy termin zostanie podany po ustaniu epidemii w naszym kraju.

 8. Tygodnik „Niedziela” i „paschaliki” (po 5 zł) są do nabycia w zakrystii.

 9. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego odpoczynku zostali odprowadzeni: Andrzej BIELICKI, lat 55 i Tomasz MIKOŁAJEWSKI, lat 46. Za w/w i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Niech odpoczywają…