Wydarzenia


Dekret Penitencjarii Apostolskiej

odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Kurs ALPHA 2020

Zapraszamy serdecznie na kurs ALPHA organizowany przez Wspólnotę Jezusa Księcia Pokoju (wjkp.pl). Przeprowadziła ona jak dotąd sześć kursów ALPHA (wiosna i jesień 2014 r., wiosna 2015 r., jesień 2016 r., wiosna 2018, zima 2019) oraz jedno Seminarium Wiary ( jesień 2015 r.)

Najbliższy kurs ALPHA rozpocznie się w środę 22 stycznia 2020 r. o godz. 18:30 w Kawiarence Wieczernik w parafii Św. Antoniego przy ul. Ludowej 20, 64-920 Piła

Kurs został przeprowadzony w tysiącach katolickich parafii w ponad 65 krajach na całym świecie. Jest zaprojektowany zarówno dla tych, którzy nie uczęszczają do kościoła i szukają odpowiedzi na pytania związane z chrześcijaństwem, jak i dla osób wierzących, chcących pogłębić swą wiarę.

To także okazja by zjeść coś pysznego, napić się kawy lub herbaty w miłym towarzystwie.

Kurs składa się z 15 sesji, trwa 10 tygodni i jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Kurs odpowiada na podstawowe pytania dotyczące wiary, modlitwy, umiejętności czytania i zrozumienia prawd Biblii. Dotyka tematu darów duchowych oraz działania Boga w życiu człowieka, a także doświadczenia uzdrowienia w dzisiejszym świecie. Wykłady prezentowane w trakcie kursu dotykają przede wszystkim tematów takich jak: życie Jezusa, jego śmierć i zmartwychwstanie, modlitwa, lektura Pisma Świętego i życie w Kościele.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku od 4 do 12 lat.

Zapisu na kurs można dokonać poprzez ten formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Wspólnoty Jezusa Księcia Pokoju

Czym jest ALPHA...

„Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takim stopniu, w jakim sam spotkał miłość Boga w Chrystusie Jezusie."(por. Evangelii Gaudium, 120).

ALPHA to kurs chrześcijański oparty na kerygmacie, którego celem jest pomoc uczestnikom w nawiązaniu relacji z Jezusem Chrystusem przez dzielenie się z nimi dobrą nowiną- Ewangelią (1 Tesaloniczan 2, 2.4.8). Jest formą ewangelizacji opartą na

Kontynuuj czytanie

Plan Kolędy 2020

 • 27.12.2018 (piątek)

  • ul. Śmiłowska
   ul. Kaczorska
   ul. Chałubińskiego
   ul. Tucholska
   numery nieparzyste

 • 28.12.2018 (sobota)

  • ul. Tucholska numery parzyste
   ul. Wągrowiecka
   ul. Grabowa

 • 29.12.2018 (niedziela)

  • ul. Tczewska
   ul. Karpacka parzyste: 2 - 8

 • 30.12.2018 (poniedziałek)

  • ul. Karpacka nieparzyste: 1 - 9
   ul. Chojnicka

 • 02.01.2019 (czwartek)

  • ul. Malczewskiego
   ul. Wawelska
   numery nieparzyste 1 – 29
   ul. Wawelska
   numery parzyste 4, 6 i 8

 • 03.01.2019 (piątek)

  • ul. Wawelska numery nieparzyste 37 – 59
   ul. Wawelska
   numery parzyste 16 – 42

 • 04.01.2019 (sobota)

  • ul. Wawelska numery parzyste 46 – 62
   ul. Łowiecka 4, 6, 8, 12 A i B

 • 07.01.2019 (wtorek)

  • ul. Łowiecka 10, 14 A i B, 16 A i B i 17
   ul. Okólna
   numery parzyste 16-20

 • 08.01.2019 (środa)

  • ul. Okólna numery parzyste 22 - 48
   ul. Okólna
   numery nieparzyste 19 - 37

 • 09.01.2019 (czwartek)

  • ul. Okólna numery nieparzyste 39 - 51
   al. Powstańców Wlkp. 1, 3 i 5

 • 10.01.2019 (piątek)

  • al. Powstańców Wlkp. 7 i 9
   ul. Roosevelta 3, 5, 7 i 9

 • 11.01.2019 (sobota)

  • ul. Roosevelta numery nieparzyste 13 - 51
   ul. Roosevelta
   numery parzyste 12, 16, 18

 • 13.01.2019 (poniedziałek)

  • ul. Roosevelta numery parzyste 20 – 52

 • 14.01.2019 (wtorek)

  • ul. Roosevelta numery parzyste 54 – 82
   ul. Roosevelta
   numery nieparzyste 69 – 73
   ul. Wyrzyska

 • 15.01.2019 (środa)

  • ul. Bydgoska numery parzyste 6 – 32
   ul. Bydgoska
   numery nieparzyste 1 – 7 i 29 - 45

 • 16.01.2019 (czwartek)

  • ul. Bydgoska numery nieparzyste 9 – 19, oraz 49 i 51

 • 17.01.2019 (piątek)

  • ul. Bydgoska 53, 55, 57 i 59

 • 18.01.2019 (sobota)

  • ul. Bydgoska 61, 63 oraz 71 - 79
   ul. Ludowa
   numery parzyste 2 – 30

 • 20.01.2019 (poniedziałek)

  • ul. Ludowa numery nieparzyste 1 – 11

 • 21.01.2019 (wtorek)

  • Ze względu na uroczystości pogrzebowe taty br. Sławomira, kolędy w tym dniu nie będzie. Odwiedziny z tego dnia przenosimy na najbliższy piątek. Prosimy o przekazanie tej informacji sąsiadom.

 • 22.01.2019 (środa)

  • ul. Ludowa numery parzyste 46– 60
   ul. Komuny Paryskiej
   numery nieparzyste oraz nr 2
   ul. Kapucyńska

 • 23.01.2019 (czwartek)

  • ul. Komuny Paryskiej numery parzyste 4 - 20
   Zgłoszenia indywidualne

 • 24.01.2019 (piątek)

  • ul. Ludowa numery nieparzyste 17 – 41
   ul. Ludowa
   numery parzyste 32– 44