• Start
  • Wydarzenia
  • Aktualności

24 godziny dla Pana

Pragniemy włączyć się w wielkopostną modlitewną inicjatywę papieża Franciszka „24 godziny dla Pana”, która polega na całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi. Odbywać się ona będzie w całym Kościele w dniu 17-18 marca.

Kontynuuj czytanie

Projekt Senior - zapraszamy

Rozpoczynamy w naszej parafii cotygodniowe spotkania dla seniorów, w każdą środę od godziny 10.00 do 12.00 w kawiarence wieczernik w domu duszpasterskim. „Projekt Senior” przeznczony jest dla emerytów i rencistów. Celem jest wspólne, miłe i kreatywne spędzenie czasu. Pierwsze spotkanie w środę 22 marca o godz. 10.00 - wejście od ulicy Kapucyńskiej. 

Kontynuuj czytanie

Jak chleb, który się wypieka

23 lutego Kościół wspomina św. Polikarpa – biskupa ze Smyrny

Nie znamy dokładnej daty urodzin św. Polikarpa, zapewne przyszedł na świat w latach sześćdziesiątych I w., dorastał w Smyrnie (dziś Izmir w Turcji). Polikarp wiarę chrześcijańską przyjął już jako młody człowiek. Jako chłopca wziął go pod opiekę św. Jan Apostoł, dla którego Polikarp stał się ukochanym uczniem. Święty Jan wyznaczył go na biskupa Kościoła w Smyrnie. Polikarp sprawował rządy biskupie przez około siedemdziesiąt lat. Do jego uczniów należeli św. Ireneusz i pisarz Papiasz. 

Wychowany i uformowany w wierze przez jednego z Synów Gromu (zob. Mk 3,17) przejął od swojego mistrza żarliwą wiarę, rzetelną znajomość doktryny, gorliwość w jej obronie i nade wszystko głęboką miłość do Pana i Zbawiciela.

W latach pięćdziesiątych II w. przyjechał do Rzymu, do ówczesnego papieża Anicetego, z którym, w imieniu Kościołów Azji Mniejszej, rozprawiał na temat oznaczania terminu Wielkanocy oraz Wielkiego Postu, ponieważ między Kościołem Wschodnim i Zachodnim istniała na ten temat różnica. Nie doszli do wspólnego stanowiska, ustalono, że obydwa Kościoły mogą zachować swoje zwyczaje. 

Kontynuuj czytanie

Z prochu powstałeś

Z prochu powstałam i w proch się obrócę,
z światłości przychodzę, do światłości wrócę

W środę popielcową, w czasie posypywania głów popiołem słyszymy dwie formuły, które się dopełniają. Pierwsza: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, przygotowuje nas na śmierć, przypomina, że w każdej sekundzie swojego życia już nieubłaganie dotykamy śmierci, uczymy się jej. Druga formuła mówi: „Nawróć się i uwierz w Ewangelię”. Jest to Dobra Nowina, zaproszenie do nawrócenia w tym najgłębszym znaczeniu, czyli zaproszenie do powrotu do Dawcy Życia.

Popiół jest nie tylko znakiem przemijania, skończoności, ale również oczyszczenia, które następuje na skutek poddania się Bożemu miłosierdziu i przebaczeniu, poprzez żal i szczerą chęć poprawy oraz przyjęcie jakiegoś dzieła pokutnego (trudu, cierpienia).

Czytaj więcej...