Kurs gitarowy

Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących

W zeszłym roku zorganizowaliśmy w naszej parafii Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących. Rozpoczęło naukę 53 alumnów, zakończyło ją z sukcesem 33.

Również w tym roku organizujemy w naszej parafii nową edycję „Kursu nauki gry na gitarze dla początkujących”, czyli osób, które nie potrafią grać na tym instrumencie i chciałyby się tego nauczyć. Również w tym roku kurs prowadzić będzie br. Paweł Teperski OFMCap.

W tym roku uczestnictwo w kursie będzie odpłatne - koszt udziału w kursie gitarowym wynosi 10 zł za lekcję.

Spotkania kursu odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 16.30 w domu duszpasterskim parafii św. Antoniego, wejście od ulicy Kapucyńskiej.

Aby zapisać się na kurs, wypełnij poniższy formularz. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 16 października 2023 r. o godzinie 16.30. Prosimy o punktualność. Pierwsze zajęcia są bardzo istotne dla uczących się, dlatego osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zobowiązane są do rozpoczęcia kursu od pierwszych zajęć (nie można „dołączyć” od 3 czy 4).

Aby wziąć udział w kursie gitarowym wypełnij poniższy formularz. Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy – Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących 2023 / 2024  

Jakie są założenia kursu:

• Kurs nauki gry na gitarze dla początkujących stawia sobie za cel osiągnięcie umiejętności samodzielnej gry na gitarze (grając akordami i palcówką).

• W kursie może wziąć udział: młodzież od 13 roku życia i dorośli.

• Zajęcia rozpoczynają się 16 października 2023 i trwają do czerwca 2024.

• Opłata za uczestnictwo w kursie to 10 zł za przeprowadzone zajęcia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę.

• Gdyby ktoś chciał uczestniczyć w kursie, a nie miał możliwości finansowych, prosimy o bezpośredni kontakt z br. Pawłem.

• Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Trzykrotny nieusprawiedliwiony brak obecności na zajęciach może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

• Uczestnicy kursu są zobowiązani do codziennego ćwiczenia na gitarze przez 15 minut.

• Aby uczestniczyć w kursie trzeba mieć gitarę w domu, by móc ćwiczyć codziennie. Jeśli ktoś nie posiada obecnie gitary, może próbować pożyczyć ją od rodziny czy znajomych na czas trwania kursu.

• Oprócz wyżej wymienionych warunków bardzo pomocna w nauce gry na gitarze jest pozytywna, osobista motywacja oraz dobre nastawienie i pogoda ducha. Nie należy zniechęcać się początkowym, trudniejszym okresem i mieć cierpliwość na czas całości trwania kursu.

• Zajęcia Kursu gitarowego odbywać się będą w Pile w części katechetycznej parafii Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego (wejście od ulicy Kapucyńskiej).

Umiejętność gry na gitarze jest wielkim darem, dlatego zachęcamy Cię, byś skorzystał z okazji. Zechciej rozwijać talenty, którymi obdarzył Cię Pan Bóg. Zapraszamy!

Br. Paweł Teperski OFMCap – prowadzący kurs