Katechezy dla młodzieży i dorosłych

Od niedzieli 29 stycznia 2023 r. rozpoczynamy w naszej parafii cykl katechez dla dorosłych i młodzieży. Katechezy będą głoszone przez świeckich i kapłana w kościele w niedziele o godz. 20.00 i w środy o godz. 19.15. Jest to szansa pogłębienia wiary i osobistego spotkania z Chrystusem. Zapraszamy.