Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka

dotyczące odpowiednich zachowań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Ostatnie decyzje Polskiego Rządu – stan zagrożenia epidemicznego

Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

WOBEC POWYŻSZEGO ZARZĄDZAM:

We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie. Proszę ograniczyć uczestnictwo ministrantów w liturgii.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Zachęcam do korzystania z komunii duchowej. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.

Zarządzam, że do odwołania jedynym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę.
- Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Przypominam o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon.
- Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust.
Proszę uwrażliwić wiernych, że z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.

Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), w tych okolicznościach zachęcajmy do pielęgnowania modlitwy rodzinnej.

- Podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych parafialnych i szkolnych rekolekcji wielkopostnych.
- Podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.
- Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich spotkań i inicjatyw duszpasterskich, w tym Wielkopostnych Czuwań Młodzieży.
- Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich bierzmowań.
- Przypominam, że na czas obowiązywania powyższych zaleceń, nie wolno organizować I Komunii św.
- Zawieszone zostały kanoniczne wizytacje biskupie.

Stanowczo przypominam, że należy bezwzględnie przestrzegać w kościołach następujących zasad:
- Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.
- Znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk.
- Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
- Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.
- Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne.
- Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Zgodnie z zaleceniami KEP polecam duszpasterzom:
- Pozostawić otwarte kościoły w ciągu dnia.
- Troszczyć się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu z uwzględnieniem zarządzeń państwowych, które mówią o maksymalnej liczbie uczestniczących (50 osób).
- Odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, tylko przy zachowaniu należytych zasad higieny i tylko w sytuacjach koniecznych.

Prośba do sióstr i braci, wiernych świeckich.
Przypominam, że Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą.

Transmisje niedzielnych Mszy świętych:
o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
o godz. 9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej
o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
o godz. 10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci
o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie
o godz. 13:00 Msza św. w TVP POLONIA
o godz. 19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

Transmisje z kaplicy jasnogórskiej: jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/

Transmisje z diecezji:
Telewizja: Sanktuarium w Skrzatuszu - TV ASTA Piła – niedziela, godz. 12.00.

Transmisje w Internecie (także codziennie zgodnie z harmonogramem Mszy św.):
Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – www.dobremedia.org – niedziela, godz. 11.00 i 20.00;
Sanktuarium św. Józefa w Słupsku – www.swjozefslupsk.pl – niedziela, godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.

Nasze Dobre Media transmitują przez całą dobę adorację Najświętszego Sakramentu z kaplicy sióstr Klarysek w Słupsku i Domu Bożego Miłosierdzia z Koszalina, zachęcam do duchowej łączności: adoracja.net

W sytuacji, gdy niemożliwe jest odprawienie rekolekcji parafialnych, zapraszam wszystkich wiernych świeckich do wspólnego przeżycia naszych diecezjalnych „Rekolekcji na trudne czasy”. Będą one transmitowane na stronie Dobrych Mediów – dobremedia.org (także YouTube oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codziennie o godz. 20:30, począwszy od niedzieli 15.03.2020 r. Również w każdą niedzielę o godz. 10:00, będzie też transmitowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa.

Na koniec zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.

Te wyjątkowe i trudne wydarzenia, wystawiające na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, mogą dać nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Proszę, zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

Ogarniając wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą, w dniu 19.03.2020 r. w Uroczystość św. Józefa w naszym sanktuarium w Słupsku, odprawię Mszę św. i zawierzę naszą diecezję opiece św. Józefa. Msza św. będzie transmitowana przez Dobre Media.

 

 

 

Zapraszam Was Kochani Diecezjanie
do wspólnej modlitwy i wspólnego zawierzenia.

 

 

 

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 14.03.2020 r.
Znak: B23 – 10/20