Chrzest św.

Terminy chrztów w naszej parafii

 • Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00

Przygotowanie rodziców i chrzestnych

Przygotowanie odbywa się w środę poprzedzającą chrzest o godz. 19.00 w salkach w domu katechetycznym (najczęściej nr 12)

Dokumenty potrzebne do chrztu

 • akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane rodziców (adres, data urodzenia, nazwisko panieńskie matki)
 • dane chrzestnych (adres, wiek, żaświadczenie ze swojej parafii, że może być chrzestnym)
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców

I Komunia św.

Terminy uroczystości I Komuniii św.

 • 2020

  Szkoła Podstawowa nr 2 – 3 października, godź. 12:00 ?
  Szkoła Podstawowa nr 4 – 3 października, godź. 10:00 ?

 • 2021
  Szkoła Podstawowa nr 4 – 8 maja
  Szkoła Podstawowa nr 2 – 9 maja

Bierzmowanie

ROK I

Klasy III gimnazjum

ROK II

Klasy ponadgimnazjalne
Osoby starsze, które chciałyby przystąpić do sakramentu, zapraszamy do kancelarii parafialnej.

O sakramencie

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i koniecznym do umocnienia łaski chrztu św. Przez sakrament bierzmowania.
 • chrześcijanie ściślej łączą się z Chrystusem i Kościołem – przede wszystkim powinni w swoim życiu ożywić wiarę. Pomocnym przy tym jest lektura Pisma św., włączanie się w liturgię, wspólnoty przy parafii
 • otrzymują szczególną moc Ducha św. (pełne wylanie Ducha św., podobnie jak w Zesłanie Ducha św. na apostołów) – jednak bierzmowany musi otworzyć się na jej przyjęcie, tzn. współpracować z łaską Bożą w zbliżeniu z Bogiem
 • przez to są zobowiązani do szerzenia słowem i uczynkiem wiary i do jej obrony
W obrzędzie bierzmowania istotnym znakiem jest namaszczenie krzyżmem przez biskupa, przez które bierzmowany otrzymuje znamię – pieczęć Ducha św., która jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa. Przyjmując bierzmowanie trzeba być w stanie łaski, oczyszczając się w sakramencie pokuty.

Zgodnie z decyzją księdza biskupa Edwarda Dajczaka, przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa przez cały okres gimnazjum; w klasie III rozpoczyna się ścisłe przygotowanie formacyjne w grupach, które trwa przez dwa lata. W ten sposób pragniemy młodym ludziom przybliżyć wiarę, a przede wszystkim zaprosić do jej przeżywania.

Małżeństwo

 

 •  

O sakramencie

Związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest wspólne dążenie do świętości oraz zrodzenie potomstwa został podniesiony przez Chrystusa do rangi sakramentu. Ze względu na sakramentalny charakter tego związku, jest on nierozerwalny (nie ma kościelnych rozwodów, możliwe jest jedynie uznanie nieważności małżeństwa) i cechuje się jednością (dwie osoby tworzą wyłączną wspólnotę życia). Sakramentu tego udzielają sobie sami małżonkowie, diakon lub kapłan asystują jedynie jako świadkowie z ramienia Kościoła i udzielają błogosławieństwa.

Prosimy zgłaszać 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu załatwienia formalności, natomiast wcześniej można już rezerwować terminy.

Wymagane dokumenty

 • metryka chrztu (jej data wydania nie może być starsza niż 3 miesiące)
 • świadectwo ukończenia nauki religii (ostatnia klasa szkoły średniej - do wglądu)
 • dowód osobisty
 • w przypadku ślubu konkordatowego, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego (terminy uzgadniane telefonicznie z Cecylią Mirr - tel. 605 170 576 lub Anną Patalas - tel. 733 434 503)
 • świadectwo z kursu przedmałżeńskiego

Kurs przedmałżeński w Pile

Kurs przedmałżeński trwa 3 dni (weekend) Jest bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa.

Uwaga: Nie zapewniamy noclegów.

Spowiedź

Dzień powszedni

Sakrament pojednania jest sprawowany w naszym kościele od 17.00 do 18.30 i w czasie każdej Mszy św.
W pierwszy piątek miesiąca – od godz. 16.30

Niedziela

W niedzielę - aby umożliwić pełne uczestniczenie w sakramencie Eucharystii - kapłani są obecni w konfesjonałach 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Św.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość spowiedzi poza tymi godzinami - zapraszamy wówczas do zakrystii lub o kontakt przez domofon.

O sakramencie

Wezwanie Chrystusa do ciągłego nawracania jest skierowane również do wszystkich chrześcijan ze względu na słabość ludzką. To nawracanie ma na celu przede wszystkim:
 • wewnętrzną przemianę życia (ma poprawiać moją relację z Bogiem, głębsze przeżywanie wiary)
 • zerwanie z grzechem
 • postanowienie poprawy (nie tylko myślne, ale także konkretne) oraz nadzieję na miłosierdzie Boże
 • Grzech ciężki zrywa naszą jedność z Bogiem oraz narusza naszą jedność z Kościołem (bo każdy nasz grzech dotyka nie tylko mnie, bliźniego, ale każdego w Kościele). Bóg w sakramencie spowiedzi przez posługę kapłana odpuszcza nam grzechy. Częste przystępowanie do sakramentu pokuty ma na celu nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także umocnienie na drodze nawrócenia.

Namaszczenie chorych

O sakramencie

Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla ludzi ciężko chorych. Nie jest cudownym środkiem uzdrawiającym ani – bynajmniej – zapowiedzią śmierci. Jego zadaniem jest umocnienie na drodze cierpienia i wskazaniem na cierpienie Chrystusa, ale także przygotowaniem na spotkanie z Nim. Jest udzielany przez kapłana.

Zwyczajna posługa chorym odbywa się w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 8.00. Wówczas kapłani udają się do zgłoszonych domów, gdzie sprawują sakrament pojednania oraz rozdzielają Komunię Św.

W przypadkach nagłych, prosimy o kontakt.