Wspólnoty dla dorosłych


 • Wspólnota Franciszkańska Tau

  Spotkania:

  Poniedziałek o godz. 18.30.

  Asystent wspólnoty:

  br. Paweł Teperski 

  O wspólnocie:

  Wspólnota Franciszkańska Tau składa się z osób dorosłych, różnych stanów i zawodów, których inspiruje nauczanie i przykład życia św. Franciszka z Asyżu, a także duchowość Tau. Nazwa i logo nawiązują do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była pierwszym etapem formacji dla wielu z obecnych członków. Troskę duszpasterską nad wspólnotą sprawuje Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

  Stawiając zawsze w centrum Jezusa Chrystusa, pragniemy codziennie kroczyć drogą Ewangelii, aby móc zjednoczyć się z naszym Panem, przez nawrócenie serca, miłość, szerzenie braterstwa i pokoju w duchu franciszkańskiej radości. Ponad wszystko pragniemy posiąść Ducha wraz z Jego uświęcającym działaniem.

  Częsty udział w sakramentach Kościoła, słuchanie Słowa Bożego, odkrywanie obecności Boga w sercu, w drugim człowieku, w przyrodzie, odkrywanie wolności wewnętrznej w ewangelicznym ubóstwie – te i wiele innych wskazań św. Franciszka z Asyżu są wyzwaniem, które podejmujemy każdego dnia.

  Informacja za: wftau.pl

 • Franciszkański Zakon Świeckich

  Spotkania:

  Msza święta w 3. niedzielę miesiąca o godz. 8.30, po Mszy św. spotkanie formacyjne.

  Asystent wspólnoty:

  br. Tomasz Duszyc

  O wspólnocie:

  Franciszkański Zakon Świeckich tworzą chrześcijanie, którzy posłuszni wezwaniu Bożemu postanawiają żyć Ewangelią według ducha św. Franciszka, zgodnie z obowiązkami swego stanu w świecie, zachowując ogólne przepisy Kościoła oraz własne ustawy zawarte w Regule, Konstytucjach oraz Statusie dla Asystentów FZŚ, zachowując przepisy prawa kanonicznego. Bracia i Siostry Świeckiej Rodziny św. Franciszka odpowiadają na wezwanie Boże przez wewnętrzne nawrócenie, nieustanne odnawianie się ducha. Ewangelia jest najwyższą normą życia, w niej poznają i przeżywają Chrystusa w duchu św. Franciszka.

  Duchowość

  Rysem szczególnym świeckiego franciszkanina jest także uformowanie życia, by ono było świadomym uczestnictwem w życiu Kościoła, dążeniem do miłości doskonałej stanowiącej pełnię chrześcijaństwa, braterstwa ze wszystkimi ludźmi, praktyka modlitwy jako zażyłej rozmowy z niewidzialnym Bogiem, kult Matki Bożej obecnej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, uczciwość życia przez wierne zachowanie przykazań Bożych z wykonywania obowiązków stanu. Członkami FZŚ mogą zostać osoby pełnoletnie stanu wolnego lub żyjące w związkach małżeńskich. Tradycyjnie za datę powstania FZŚ uważa się rok 1221 kiedy to św. Franciszek z Asyżu napisał Regułę.

  Wspólnota w Pile

  Kongregację Trzeciego Zakonu przy kościele kapucynów w Pile założył kanonicznie 4 października 1947 r. na mocy upoważnienia komisarza prowincjalnego o. Ambrożego Majera o. Przemysław Knap, proboszcz parafii św. Antoniego w Pile. W kwietniu 1949 roku potwierdziła to Kuria Biskupia w Gorzowie. W 1949 odbyło się też poświęcenie sztandaru FZŚ. Drugi Sztandar został poświęcony 9 marca 1975r. Sztandary towarzyszą uroczystościom parafialnym i wspólnotowym (także ostatnim pożegnaniom odchodzących do Pana współbraci). FZŚ przy parafii św. Antoniego w Pile obejmował swą duchowością pilan ze wszystkich parafii, a także wiernych spoza niej, tzn. Siedlisko Czarnkowskie, Czarnków, Jastrowie, Kaczory, Trzcianka, Rządkowo. Dzisiaj naszą rodzinę stanowią siostry i bracia ze wszystkich pilskich parafii oraz Stobna, Złotowa, Krajenki, Skórki, Grabówna Krajeńskiego, Szwecji k/ Wałcza. Jesteśmy wspólnotą otwartą dla każdego, kto pragnie żyć z Bogiem krocząc wg wskazań św. Franciszka z Asyżu. Zapraszamy w każdą trzecią niedziele miesiąca o godzinie 14.30 na Mszę Św. w kościele św. Antoniego. Po Mszy Św. udajemy się na bratersko – formacyjne spotkania w salce katechetycznej. W takich spotkaniach uczestniczy Asystent Duchowy, który czuwa nad naszą formacją duchową. Jest to jeden z braci naszego domu zakonnego, którego wyznacza Prowincjał Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Wspólnota stara się żyć sprawami parafii, miasta, ojczyzny. Jesteśmy zaangażowani w działalność Caritas Parafialnego, prowadzimy parafialną i franciszkańską, bibliotekę; zgłębiamy Pismo Św. na czwartkowych spotkaniach biblijnych. Pomagamy w coniedzielnym rozprowadzaniu prasy katolickiej. Włączamy się w modlitwę Kościoła w Żywym Różańcu, Rycerstwie Niepokalanej, w czwartkowych adoracjach Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i w piątkowych Godzinach Miłosierdzia. Wspólnota organizuje lub uczestniczy w parafialnych pielgrzymkach, dniach skupienia, uroczystościach parafialnych lub nakazanych przez Kościół Św. Witamy się słowami „Pokój i dobro!”, na które odpowiada się „Zawsze i wszędzie!”.

  Modlitwa franciszkańska

  O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
  Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
  Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
  Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
  Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
  Światło, tam gdzie panuje mrok
  Radość, tam gdzie panuje smutek.
  Spraw abyśmy mogli
  Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
  Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
  Nie tyle szukać miłości co kochać
  Albowiem dając, otrzymujemy
  Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
  A umierając rodzimy się do wiecznego życia
  przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

  Spotkania:

  Msza św. - 2. niedziela miesiąca godz. 8.30, po Mszy św. spotkanie formacyjne.

  Odpowiedzialny:

  br. Tomasz Duszyc

 • Wspólnota Jezusa Księcia Pokoju

  Spotkania:

  Spotkania ogólne odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w sali Księcia Pokoju.

  Lider: 

  Damian Zalewski 

  Asystent wspólnoty:

  br. Tomasz Duszyc

  Kontakt:

  wjkp.pila(at)gmail.com

  O wspólnocie:

  Wspólnota powstała w listopadzie 2015 r., jako owoc ewangelizacji w parafii. Charakteryzuje się modlitwą charyzmatyczną, formacją biblijną oraz ewangelizacyjną.

 • Domowy Kościół

  Spotkania:

  Msza św. - 4. niedziela miesiąca godz. 13.00, spotkania kręgu raz w miesiącu.

  Odpowiedzialny:

  I Krąg rodzin - br. Tomasz Duszyc 

  II Krąg rodzin - br. Michał Draus 

  III Krąg rodzin - br. Tomasz Regiewicz 

 • Neokatechumenat

  Spotkania:

  (3 wspólnoty) Msza św. – sobota godz. 18.30.

  Liturgia słowa (raz w tygodniu, każda wspólnota osobno)

  Odpowiedzialni:

  br. Tomasz Regiewicz - I wspólnota

  br. Michał Draus - II wspólnota

  br. Paweł Teperski - III wspólnota 

  O wspólnocie:

  Droga Neokatechumenalna jest formacją służącą doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, ale potrzebujące gruntownego wprowadzenia w program Chrystusowego Kazania na górze.

  Dzieje się to poprzez nauczenie słuchania Słowa Bożego, aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii oraz przeżywania miłości we wspólnocie chrześcijańskiej. Neokatechumenat pragnie odpowiedzieć na problem istnienia tak wielu ochrzczonych, którzy nie przyjęli Ewangelii na serio i nie są wprowadzeni w wiarę i w życie chrześcijańskie.

  Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów w Madrycie, za sprawą Kiko Argüello i Carmen Hernández, którzy zamieszkawszy wśród nich, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu, ów kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu: „Słowo Boże-Liturgia-Wspólnota”, która ma prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.

 • Żywy Różaniec

  Spotkania:

  Msza św. - 1. niedziela miesiąca godz. 8.30, po niej zmiana tajemnic i spotkanie formacyjne.

  Odpowiedzialny:

  br. Tomasz Duszyc

  O wspólnocie:

  Żywy Różaniec jest modlitewną wspólnotą osób, z których każda codziennie modli się na Różańcu, odmawiając jeden dziesiątek Różańca, połączony z rozważaniem przydzielonej jej tajemnicy Różańca Świętego, dzięki czemu wspólnota codziennie odmawia cały różaniec. Członkowie Żywego Różańca odpowiadają na wezwanie Matki Bożej o modlitwę za świat, Kościół i we wszystkich sprawach potrzebujących modlitwy. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą, złożonej z 20 osób. W naszej parafii jest 16 Róż. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, którą co miesiąc podaje Papież oraz Biskup Ordynariusz.

  Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II)
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
  • w święto Królowej Różańca świętego 7 października. oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)
 • Rycerstwo Niepokalanej

  Spotkania:

  Msza św. - 1. sobota miesiąca godz. 9.00 a po niej spotkanie formacyjne.

  Odpowiedzialny:

  br. Paweł Teperski 

 • Koło Przyjaciół Radia Maryja

  Spotkania:

  Msza św. - 1. środa miesiąca godz. 18.30, po Mszy św. spotkanie formacyjne.

  Odpowiedzialny:

  br. Tomasz Duszyc

 • Anonimowi Alkoholicy

  Spotkania:

  Niedziela o godz. 10.00 w Domu Duszpasterskim (Wieczernik)

  Opiekun duchowy:

  br. Tomasz Regiewicz

  O wspólnocie:

  Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy realizują program 12 kroków dzieląc się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

  Podstawowym celem AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Wspólnoty dla dzieci i młodzieży


 • Młodzież Franciszkańska Tau

  Spotkania:

  Spotkanie w niedzielę o godz. 16.00 w salce św. Franciszka.

  Asystent wspólnoty:

  br. Michał Kiełbasa 

  Strona internetowa:

  https://pl-pl.facebook.com/mftaupila/

 • Ministranci

  Spotkania:

  Msza św. uroczysta dla wszystkich ministrantów 1. czwartek miesiąca o godz. 18.30, następnie spotkanie ogólne w salce św. Dominika.

  Kandydaci i aspiranci – sobota godz. 9.30

  Odpowiedzialny:

  br. Rafał Ciurej 

  Kontakt

  lsoswantonipila(at)wp.pl

  O wspólnocie:

  Koło ministrantów przy parafii św. Antoniego istnieje od czerwca 1945 r. Rozpoczęło swoją pracę jako jedno z pierwszych na Ziemiach Odzyskanych. W czasie ewakuacji Piły zniknęło z naszego kościoła dosłownie wszystko. Służący do Mszy św. nie mieli wtedy ani jednej komży! Po przejęciu przez Kapucynów naszego kościoła na jego wyposażeniu znajdowała się jedna poniemiecka chorągiew i należała ona do ministrantów.

  W 1946 r. koło przejął o. Przemysław Knap i zaczęło ono coraz bardziej się rozwijać. W posiadaniu ministrantów znajduje się już własna biblioteka oraz świetlica, gdzie raz w tygodniu się spotykają. W tym czasie swoją służbę wykonywało 65 ministrantów i 35 aspirantów – kandydatów na ministranta. Obowiązkiem narzuconym przez o. Przemysława był również kolportaż prasy katolickiej, książek religijnych i druków parafialnych. Do nabożeństw ministranci posiadali tylko kilka komży i kołnierzyków… W 1947 r. koło liczyło 28 członków, a w 1948 r. - już 85. W styczniu 1949 r. angażują się w rozlepianie afiszy, rozdawanie po domach ulotek Caritas i biorą udział w przedstawieniach „caritasowych”.

  2. sierpnia 1949 r., podczas zebrania koła rodzicielskiego ministrantów, zapadła decyzja o ufundowaniu sztandaru, a 4. września 1949 r. o godz. 9.3odbyło się uroczyste poświęcenie owego sztandaru. Uroczystość poprzedzono „Dniem Ministranta”, naukami, spowiedzią i Komunią św. Szta0 ndar wykonała za kwotę 50 tys. zł. firma „Kędzierska” w Poznaniu. Jest on używany do dnia dzisiejszego. W latach 1949-51 odbywały się kursy dla ministrantów, a po ich zakończeniu następowało uroczyste włączenie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Na koniec 1949 r. koło liczyło 95 członków, a w latach 1968-1976 liczba ta wahała się w granicach 40-60 członków.

  17. czerwca 1962 r. podczas okrojonej procesji, gdyż ówczesne władze miejskie nie wydały zgody na długą procesję, w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ministranci uczestniczyli w niebieskich biretach. W latach 1978-1982 biorą oni udział w corocznej, diecezjalnej pielgrzymce ministrantów wędrując do Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. 5. kwietnia 1987 r. dziewiętnastu kandydatów przygotowanych przez o. Feliksa Ochała, przyjmuje do grona ministrantów o. Prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z Krakowa, co było wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. 6. kwietnia 1999 r., w Ustce, ministranci uczestniczą w zjeździe ministrantów na terenie Centrum Marynarki Wojennej, a w 2001 r. - w Drawsku Pomorskim. Na koniec 1999 r. koło liczy 58 członków.

  Koło ministrantów zawsze uczestniczyło gremialnie w ważnych dla Kościoła uroczystościach i świętach. W 1962 r. - podczas nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej , podczas peregrynacji relikwii św. Tereski, ministranci angażują się również w obstawę Bożego Ciała, Triduum Paschalnego, I Komunii św., pasterki, bierzmowania, rorat, procesji w uroczystość Wszystkich Świętych, codziennych Mszy św. i nabożeństw. Wraz z kapłanami odwiedzają domy parafian podczas wizyty duszpasterskiej. Nie pozostają także bierni w pracach przy kościele i klasztorze: wykonywaniu dekoracji przed świętami, zajmują się pracami porządkowymi strychów, dzwonnicy i innych pomieszczeń. Od kilku lat uczestniczą w Dekanalnym Dniu Skupienia dla ministrantów zdobywając laury w konkurencjach sportowych i konkursach liturgicznych. Uczestniczą w corocznych spotkaniach młodzieży w Lednicy, w Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej czy też w Spotkaniu Młodych w Wołczynie.

  W okresie Bożego Narodzenia urządzają wspólny opłatek i odgrywają jasełka. 4. i 5. stycznia 1963 r., opłatek dla 80 ministrantów przygotowali rodzice i opiekun o. Urban, a tradycja ta nadal jest kontynuowana, niestety jednak - już bez odgrywania jasełek. Od trzech lat organizują „żywą szopkę” na krużganku klasztornym. Nasi ministranci włączają się także w organizację festynu parafialnego. W okresie letnim wyjeżdżają na kolonie, między innymi do: Ustronia Morskiego (1951), Zakopanego (1992), Strączna (2001-2002), Zakopanego (2003), Skórki (2005), Słowenii (2003), Austrii, Czech (2007), Bułgarii (2008), a w okresie zimowym na ferie do: Częstochowy, Krakowa, Oświęcimia (1993), Radoczy k. Wadowic (2003), Szklarskiej Poręby (2006), Skomielnej Czarnej (2007), Tenczyna (2008).

  Opiekunami koła ministrantów na przestrzeni lat byli między innymi: o. Przemysław Knap, o. Jeremiasz Truś, o. Ryszard Ślebioda, o. Feliks Ochał, o. Czesław Wrona, o. Stanisław Żmuda, o. Andrzej Bochyński, o. Andrzej Mańczak, o. Eugeniusz Warzocha, o. Marek Socha, o. Sergiusz Ślęzak, o. Grzegorz Skoczylas, o. Zbigniew Sawczuk, o. Bogdan Kordek, o. Kazimierz Kosek, o. Józef Mizera, o. Marek Chmielewski, o. Piotr Borys, o. Rafał Tański, o. Łukasz Nocoń, o. Tomasz Grabiec, o. Marek Kosarzycki, o. Andrzej Biniek, o. Marek Zimny.

 • Ruch Światło-Życie

  Spotkania:

  Oaza Dzieci Bożych – Spotkania - sobota godz. 10.30 - 11.30, salka oazowa

  Odpowiedzialny: br. Rafał Ciurej 

  Spotkania ogólne (gimnazjum, szkoła średnia, studenci) - piątek godz. 19.15, salka Oazy

  Kontakt:

  telefon do odpowiedzialnego: 502 156 061

  O wspólnocie:

  Wspólnota Ruch Światło-Życie to grupa młodych, otwartych osób, której celem jest poznawanie Pana Boga oraz pogłębianie życia duchowego. Nasze spotkania przyjmują różny charakter- spotykamy się na wspólnych Eucharystiach, nabożeństwach, grach i zabawach, formujemy się w małych grupach. Dzielimy się doświadczeniami, rozwijamy nasze talenty oraz zdobywamy wiedzę potrzebną do świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła. Oaza to również wspólne wyjazdy, rekolekcje wakacyjne i zimowe, na których spotykamy się z członkami wspólnot oazowych z innych miast. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania! Możliwość życie we wspólnocie to niezwykły dar, z którego powinniśmy czerpać, ponieważ to okazja do wgłębiania się w prawdy ewangeliczne oraz poznawania samego siebie.

Inne grupy


 • Biblioteka parafialna

  Czynna we wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00.